Haber

2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

İLAN

Yönetim Kurulumuzun 14.09.2022 tarih ve 22/30 sayılı kararına istinaden, 01.10.2022 Tarihinde Saat 14.0'de Rızaiye Mah. Şht. Bnb. Sabri Sok. No:38/3 adresinde bulunan Sendika Genel Merkezinde 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 08.10.2022 tarihinde aynı adreste saat 14.00'de aynı gündem ile toplanılacaktır.

Tüzüğümüz gereği tüm delegelerimize duyurulur.

1- Açılış

2- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

3- Divan teşekkülü

4- Başkan ve üyelerin konuşması

5- Tüzük değişikliğinin; 

     a-Sendika isim değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması

     b- Yönetim kuruluna verilecek diğe yetkilerin görüşülüp oylanması

     c- Genel Merkez adresinin Ankara'ya taşınması

6- Dilek ve temenniler

7- Kapanış.