Haber

Huzur-Sen’den Sağlık Bakanlığı bünyesinde Genel İdare ve Yardımcı Hizmet Sınıfında çalışan personellere ek ödeme talebi

Huzur-Sen’den Sağlık Bakanlığı bünyesinde Genel İdare ve Yardımcı Hizmet Sınıfında çalışan personellere ek ödeme talebi

Huzur-Sen olarak; Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personeller için, ek genelge yapılarak ek ödemeden yararlanması ve genelge hazırlanırken sadece yetkili sendika değil, diğer sendikalardan da birer temsilci atanması için talepte bulunduk.

 

Konu hakkında açıklama yapan Genel Başkanvekilimiz Burak GÜRGÖZELER: "Resmi Gazetede yayımlanan 31058 sayılı 04.03.2020 tarihli “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre; Sağlık Bakanlığı bünyesinde Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanlar, herhangi bir ek ödeme alamamaktadır.

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetlerinde görev alan Sağlık Çalışanları ,  nispeten de olsa ek ödeme almasına rağmen, Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanlarla ilgili şu ana kadar, pandemi süreci dahi, hiçbir adım atılmamış ve bu personeller, maaş ve sabit ödemenin dışında ek ödeme alamamıştır. Bu durum hakkaniyetli bir durum oluşturmamaktadır.

Bu konunun düzenlenerek, ek genelge yapılacak şekilde Genel İdare ve Yardımcı Hizmetli sınıfında yer alan sağlık çalışanlarımızın da  eşitlik ilkesi altında  ek ödemeden yararlanmasını ve ek ödeme genelgesi hazırlanırken sadece yetkili sendika değil diğer sendikalardan da birer temsilci atanmasını talep ediyoruz."dedi.