Haber

Huzur-Sen Kamu Dışı Asç personellerine ve Vekil ebe-hemşirelere kadro talebinde bulundu.

Huzur-Sen Kamu Dışı Asç Personellernin, Vekil ebe-hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu personellere kadro verilmesi için talepte bulundu.

Huzur-Sen olarak Kamu Dışı Asç Personellernin, Vekil ebe-hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu personellere kadro verilmesi için talepte bulunduk. 
 

Konu hakkında açıklama yapan Genel Başkanımız Murat BÖÇKÜN: " Sağlık sisteminde birden fazla kategoride istihdam sağlanmaktadır. Bunların arasında en dezavantajlı kesimlerden biri; ebe, hemşire, ATT ve Sağlık memuru statüsünde görev yapan kamu personeli olmayan Aile Sağlığı çalışanlarıdır.
            
              Resmi Gazete ’de yayımlanarak 24.11.2004 tarihli yürürlüğe giren 5258 sayılı “Aile Hekimliği Kanunu” ile birinci basamak sağlık hizmeti sağlamak, bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetini sunmak, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri kurulmuştur. 
  
               Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin, kurumlarınca muvafakati ile sözleşme imzalayarak aile sağlığı çalışanı olabileceği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları da sözleşmeli olarak aile sağlığı çalışanı olabilmektedir.
 
                Aile sağlığı çalışanları, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olarak hizmet vermektedir. Aile sağlığı çalışanları, kamu personeli olarak nitelendirilme, kamu kurumunda çalıştıkları halde kamu dışı çalışan olarak sınıflandırılmaktadır. “Kamu dışı çalışan” olarak nitelendirilen aile sağlığı çalışanları, kendilerine nöbet, eğitim gibi durumlarda kamu kuralları uygulanmakta ve kamu kurumlarında çalışan sağlık görevlileri ile eşit iş, sorumluluk ve görevleri yapmalarına rağmen pek çok haktan mahrum olmaları sebebiyle sorun yaşamaktadır.
             
  

Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının en önemli sorunu iş güvencesidir.
             
               Ülke geneli sayıları yaklaşık 4000 kişi olan, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok önemli bir yükü sırtlanan Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları, başta filyasyon kişi tespit sonrası tüm aşamalarda verilen görevleri, aşılama, gebe ve bebek takipleri olmak üzere birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü uygulayan Aile hekimliği hizmetlerinde "personel temininde güçlük çekilen" diye ifade edilen sahanın en zor en ücra noktalarında yaklaşık 10 yıllık özverili ve aralıksız hizmet vermektedir.
              Sağlık Hizmetlerinin bir bütün olduğu düşünüldüğünde, personel temininde güçlük çekilen yerlerde istihdam edilen bu fedakâr insanlara insani ve evrensel gerçekler bağlamında asgari yaşam standartları tesis edilmeli ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için yukarıda sözü edilen başlıklar bağlamında sözleşmelerinin sürekliliği sağlanarak mağduriyetleri giderilmelidir.
              
               Statüsüne bakmadan milletimizin sağlığı için azim ve gayretle çalışan Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılması, geleceğin inşasında önemli bir unsur olan sağlık ordumuzun mücadelesini güçlendirecek ve adaleti tesis edecektir.

               Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının kolunu kanadını kıran ve zorunlu nedenler söz konusu olsa bile çalışanı yerinden hareket edemez hale getiren bu uygulamanın sonlandırılarak; vekil ebeler ve hemşireler ile birlikte bakanlığımızın gerçek istihdam modeli 45/A 3+1 şeklinde istihdam edilmesini ve özlük haklarında gereken iyileştirilmenin yapılmasını talep ediyoruz:"dedi.