Haber

Huzur-Sen Sağlıkta Şiddetin önlenmesi için önerilerde bulundu.

Huzur-Sen Sağlıkta Şiddetin önlenmesi için önerilerde bulundu.

Huzur-Sen olarak, son zamanlarda artan şiddet olayı  ve özellikle bugün yaşanan cinayet sonrası sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için Cumhurbaşkanlığına ve Sağlık Bakanlığına yazı yazarak önerilerde bulunduk. 
 

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ:

1.    Sağlık hizmetlerinde en az hasta hakları kadar hekim ve sağlık çalışanlarının hakları önemsenmelidir.

2.     Hasta ve yakınlarına yönelik sağlık okur-yazarlık düzeyinin artırılması amacıyla düzenli olarak eğitim faaliyeti düzenlenmeli ve kitle iletişim araçları marifetiyle kamu spotları hazırlanmalıdır.


3.     Medya, şiddeti teşvik eder yayınlardan vazgeçmelidir. Medyada kurum ve çalışanlar konusunda doğru mesajlar veren kamu spotları oluşturulmalı, şiddeti önlemeye yönelik eğitici yayınlar yapılmalı, güveni artıracak yaklaşımlar desteklenmelidir.

4.    Şiddetin sık rastlandığı acil servis gibi birimlerde, fiziksel ortama ilişkin gerekli değişiklikler yapılmalıdır

5.    Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini korumak amacıyla hastane girişlerine, avm, otogar, adliye, havalimanı vb. gibi yerlerde olduğu gibi X-ray cihazının getirilmesi ve hastaneye girişlerde tüm herkesin bu cihazdan geçmesi gerekmektedir. Böylece silah, bıçak ve diğer benzeri aletleri hiç kimse hastaneye getirememiş olacaktır.

6.    Şiddete yol açan sebepler baz alınarak sağlık çalışanının çalışma koşulları, özlük hakları, ücret politikası, ve hasta-hekim ilişkisi gibi esaslı konular da incelenip buna yönelik “çözüm mekanizmaları” düşünülmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet eylemlerinin gerekçelerinin daha temelde analiz edilerek bunların en aza indirilmesine dair politika ve uygulamalar geliştirilmelidir.

7.    Her kurum yaşanan şiddet olayını kaydetmelidir. Şiddet uygulayan kişi, bu eylemi yaptığı hastaneden veya sağlık kurumundan en az 6 ay hizmet alamamalı ve başka bir sağlık kuruluşuna gitmek zorunda kalmalıdır.

8.    Şiddet uygulayan kişinin tutuklu yargılanması ve yüklü bir para cezası vermesi gerekmektedir

9.    Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.
 

Konu hakkında açıklama yapan Genel Başkanımız Murat BÖÇKÜN: "

Sağlık çalışanlarına şiddetin dozunun artarak devam ettiğini görmenin üzüntüsü içerisindeyiz ve bu yaşanan üzücü olaylar, ülkemizin gündeminden hiç düşmemektedir.

 Sağlık çalışanı, kamu kurumlarında devleti temsilen ve özel sağlık kuruluşlarında da kendi kurumunu temsilen ve yine devlet adına hizmet sunmaktadır.
Tüm sağlık hizmetinin bir risk olarak yapıldığını, tıbbın ve tabibin bildiği, yapabildiği kadarıyla iyileşmenin sağlandığı; tıbbın kapasitesinin de sınırlı olduğu hem ilmen hem de tüm toplumca bilinmektedir. Yalnız sağlık hizmetlerinde müdahalenin bir süreç içerisinde ve komplike uygulamalarla verildiği toplum tarafından bilinmemektedir. Yapılan müdahalelerin yetersizliğini savunan birçok kesim tıbbın yetersiz kaldığı kısımda tabipten ve dolayısıyla sağlık personelinden ekstra beklentiye girerek belki de kişilik yapısından, suça meyilli olmasından ve sonucunda da bir yaptırımı olmadığını bilerek sadece kendini rahatlatmak adına sağlıkçıya şiddet uygulamaktadır.

 Günümüzde gerek vatandaşın eğitimsizliği, gerek hasta hakları ve hasta ile yakınlarının mazeretli görülmesi, gerekse de sağlık personelinin kanuni korumasının yetersiz oluşu; sağlık personelini stres atma hedefi    haline    getirmiştir. Sağlık personeli de bir can, bir insan ve bir vatandaştır. Türkiye Cumhuriyetinde Anayasanın    verdiği      korunma    hakkına    sahiptir.

            Sağlık personelinin korunması için mevcut sağlıkta şiddet yasası ve devlet memurunu koruma yasasının, sağlık personelini yeteri düzeyde koruyucu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sağlıkta şiddet, katalog suç kapsamına girip farklı önlemler alınmasına rağmen, ülkemizde özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmeler, artık bir şiddet olayı olmasından çıkmış ve bir vahşete dönüşmüştür. Şöyle ki haberlerde artık sağlıkçıya şiddet haberi değil, hemen hemen her gün sağlıkçıya karşı işlenen cinayet haberleri görmekteyiz.

Belirtmiş olduğumuz önerilerin değerlendirilmesini ve faaliyete geçirilmesini talep ediyoruz." dedi.