Haber

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini Yargıya Taşıdık.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini Yargıya Taşıdık.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini Yargıya Taşıdık.

Sağlık personelleri için getirilen “haksız” ek ödeme yönetmeliğine karşı hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bu süreçte öncelikle en büyük sorun olan ücretlendirme konusundaki eksiklik, adaletsizlik ve gelir dengesizliklerinin iptalini talep ettik. Ayrıca personellerin çok fazla hâkim olmadıkları haklar konusunda da düzenleme yapılmasının hukuki zaruret olduğunu belirtmiş durumdayız. Bu konuları; izin konusundaki hukuka aykırı düzenlemeler, disiplin cezalarında ek ödemeden faydalanamama gibi mükerrer cezaların uygulanması, ek ödemelerin vergisel yükümlülüklerinin iyi hesaplanamamasından dolayı fazladan maddi kayıpların olması, raporlu personelin raporunun dikkate alınmamasının hukuksuz olması şeklinde DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’na sunmuş bulunmaktayız. Yönetmeliğin iptal edilmesinin ardından HER SINIF PERSONELDEN TEMSİLCİNİN BULUNACAĞI uzman bilirkişilerin oluşturacağı yeni bir heyetle yeniden düzenleme yapılmasına yönelik bir karar verileceğini üyelerimize duyurmak isteriz.